Skip to main content

Tolerantie

We vinden het allemaal belangrijk om gezien en gehoord te worden. Iedereen wil graag gewaardeerd worden en vindt het fijn om iets te kunnen bijdragen. En toch zijn we meer dan ooit bezig met ons gelijk te halen en proberen anderen te overtuigen. Dit is een wezenlijk verschil.
Het eerste is namelijk een vorm van persoonlijk leiderschap in relatie tot een omgangsnorm. Het gaat over tolerantie, verdraagzaamheid en sociale verbinding. Ik deel in dit artikel hier wat inzichten over van wat het is en wat het niet is.

Waar gaat tolerantie niet over?

Alles wat we doen is een vorm van communicatie is en komt voort uit sociale verbinding. Dit omdat we mens zijn en de mens een roedeldier is. En we leven in een maatschappij die wordt gevormd vanuit leven, leren en werken. Wat niet vanzelf gaat, als je kijkt naar onze houding en gedrag. Dit doordat iedereen anders naar de wereld kijkt en hiermee ook een andere waarheid heeft. En dat is prima, maar dit wil niet perse zeggen dat je daar dus ook iets mee moet. Dit vraagt om veerkracht, aanpassings- en inlevingsvermogen.
Tolerantie gaat hiermee dus niet over je grenzen overschrijden of grenzen van anderen overschrijden. Of een ander het voordeel van de twijfel geven. En het gaat ook niet over vrijheid van meningsuiting.

Waar gaat tolerantie wel over?

Het gaat over erkenning en begrip voor meningsverschil en elkaar hierbij in waarde kunnen laten. Het gaat over inzien dat jouw waarheid niet de waarheid is. Een essentiële factor hierbij is het her- en erkennen van cultuurverschil. En dit zonder dat je je gelijk hoeft te halen of een ander wilt vertellen van wat beter is. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, maar het is absoluut geen vrijbrief. Het gaat erom hoe je hiermee omgaat, met name in relatie tot sociale verbinding. Tolerantie is begrijpen dat je niet overal thuis bent. En een ander ook niet. Dit betekent dat je accepteert dat als gast niet jouw regels of gewoontes gelden. Dit vraagt dus om inzicht en flexibiliteit.

Kan je Tolerantie ontwikkelen?

Ja, zeker kan dat! En is ook afhankelijk van zelfkennis en inzicht. Je persoonlijk referentiekader is bepalend in hoe je naar de wereld kijkt en wat je daarvan vindt. Wat logischerwijs per onderwerp verschilt. Zo is ook je leefomgeving bepalend en binnen wat voor milieu je je bevindt. Tolerantie is een fenomeen dat makkelijk onder druk komt te staan. Mensen zijn snel geneigd om te twijfelen aan hun eigen mening, als er bijvoorbeeld maatschappelijk druk is. Maar dit neemt niet weg dat jij hierin te allen tijde een vrije keuze hebt om te bepalen wat voor jou acceptabel is of een grens is. Het helpt dan om kennis te hebben van wat je persoonlijke grondhouding is en wat voor principes je hierbij hanteert.

Hoe ontwikkel je tolerantie?

Tolerantie ontwikkel je door vrij van aanname te leren kijken naar je eigen oordeel. Stel jezelf de vraag waarom je deze mening hebt of die overtuiging? En waarom vind je dit zo belangrijk? Als je dit inzicht hebt, weet je dat dit hetzelfde werkt voor een ander. Maar dan bekeken door hun ‘levensvenster’. Het is ook belangrijk dat wanneer je jouw mening geeft je aangeeft waarom je het zo ziet. Door onder andere letterlijk te zeggen dat het je niet gaat om je gelijk te halen. Of dat wat je zegt, vertelt vanuit jouw oogpunt. Soms is het nodig dat je duidelijk zegt dat je snapt wat de ander zegt en waarom, maar dat jij het anders ziet.

Waarom is tolerantie belangrijk?

Respect, erkenning en acceptatie voor elkaars mening zorgt voor solidariteit. Het is de onderlegger van ongeschreven regels die gelden vanuit sociaal verwantschap. Dus niet alleen vanuit jezelf bekeken, maar juist in collegiaal-, relationeel- of groepsverband. Iedereen heeft een andere achtergrond en andere belangen. Zo zal iemand die net zijn carrière start anders omgaan met conflicten op de werkvloer dan iemand die al een flink werkleven achter de rug heeft of uit een groot gezin komt. Het loont om je in de interesses en opvattingen van een ander te verdiepen. In plaats van ze juist proberen te ontkrachten. Het is de kunst om het in ‘goed’ of ‘fout’ denken los te laten. Het gaat er niet om of iemand anders het beter weet. Je kunnen inleven in een ander is een sterke vorm van persoonlijk leiderschap.

Lees ook: column Life Coach Eindhoven – Empathie
Lees ook: column Life Coach Eindhoven – Persoonlijk Leiderschap
Lees ook: column Life Coach Eindhoven – Persoonlijk Referentiekader

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?