Skip to main content

Persoonlijk leiderschap & effectiviteit

Als we het over persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit hebben, is het logisch dat een van de eerste dingen die erbij je opkomen daar waarschijnlijk niets mee te maken hebben. Sorry, wat?
Juist! Want leiderschap is niet iets wat persé met een bepaalde functie of rol te maken heeft. En effectiviteit heeft ook niets te maken met status of aanzien.

Wat zijn de verschillen?

Leider zijn, is een bepaalde functie of rol die iemand bekleedt, zoals teamleider of manager. En er is sprake van formele autoriteit binnen een vooraf vastgestelde hiërarchie. Naast dat erbij dit soort functies een bepaalde houding en gedrag horen, moet ook op dat niveau binnen die hiërarchie verantwoording worden afgelegd.
Leiderschap en effectiviteit gaan echter over het maken van keuzes, aanspreekbaar zijn en impopulaire beslissingen durven nemen. Leiderschap is dus met name nodig in rollen waar een pioniers- of kwartiermakerrol in zit versleuteld. Denk hierbij aan projectleiders, adviseurs of procesbegeleiders.
Dit betekent overigens niet dat binnen een leidinggevende functie geen leiderschap vertoond hoeft te worden. Zeker wel, maar het is niet vanzelfsprekend of alleen in die rol zo.

Is leiderschap te leren?

Ja, leiderschap is te leren. Maar de mate van persoonlijk leiderschap wordt met name bepaald door het hebben en beheersen van hiervoor belangrijke kerncompetenties en vaardigheden. Dit geldt zowel op individueel- als op teamniveau. Want die benodigde kerncompetenties en vaardigheden zijn afhankelijk van intrinsieke normen, waarden en passie. Wat is die ‘Firestarter’ waarom iemand zich geroepen voelt om zich ergens voor in te zetten? En wat is passend en van belang binnen welke rol?
Wat kenmerkend is voor persoonlijk leiderschap is het vanuit eigen kracht, zelfinzicht en principes keuzes maken en daar ook op aanspreekbaar zijn.

Een gouden tip voor effectiviteit

Effectiviteit gaat over het effect, dus het werkelijke resultaat dat behaald wordt door een bepaalde handeling. Efficiënt werken betekent zo min mogelijk inspanning met een zo optimaal mogelijk resultaat. Nou, gouden combi!
En ja, ik weet dat het vaak wordt geschreven, maar de theorie ligt nou eenmaal vaak ver van de praktijk. Zij het door de interpretatie ervan, zij het door een verkeerde vertaalslag of simpel weg door stappen over te slaan.
Plot acties daarom direct op bestaande processen of afspraken, zodat je weet waar de inspanning zal zitten en wat deze inspanning moet zijn om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan.

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?