Skip to main content

Als je wilt groeien of jezelf wilt innoveren, ligt de oorsprong hierbij vanbinnen. Jezelf succesvol en toekomstbestendig maken, gaat altijd over de inzet van kerncompetenties, jouw persoonlijke drive en de mate van intrinsieke motivatie. Als de reden niet intrinsiek is, doe je het, omdat iemand anders het van jou verlangt. Of het betreft een tijdelijke inspanning, wat meestal gebeurt ‘just to please’. Of het is een Ego ding.
De hoogste vorm van persoonlijke ontwikkeling is Antifragiel zijn. Mensen die Antifragiel zijn, excelleren door chaos. In tijden van verandering of nood, zijn ze niet alleen veerkrachtig, maar blijven zij zich nog steeds verbeteren.


“REMEMBER, LIFE ISN’T RANDOM”

Intrapersoonlijke intelligentie

Dit gaat over onze super tools zoals intuïtie, veerkracht en het persoonlijk referentiekader. Dit zijn de grondleggers van de persoonlijke grondhouding. Bij persoonlijke ontwikkeling ligt de oorsprong daarom ook binnen jouw meest primaire en intrinsieke normen en waarden. Dit gaat over drijfveren en kerncompetenties en over wat jij belangrijk vindt.

Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap is de wijze waarop je jouw talent vanuit jouw persoonlijke grondhouding in praktijk brengt. De tijd durven nemen om dit te onderzoeken, ontdekken en benoemen, geeft dus niet alleen inzicht in jouw eigen houding en gedrag, maar ook in dat van anderen. En dit stelt je staat om vanuit zelfinzicht en zelfvertrouwen te bepalen wat een positief effect heeft op jouw leven. En in sociale verbinding ontdek je ook hoe je hierdoor een positieve bijdrage kunt leveren aan een hoger doel. Zonder dat dit energie kost, maar juist energie oplevert. En waarbij je jouw talent ten volste kunt inzetten.

Blauwdruk

Als er iets is dat we geleerd hebben, is het dat de wereld grillig is. En dat plannen doorgaans anders lopen dan bedacht. Dit betekent dat we moeten leren anticiperen. Hiervoor is een bepaalde mate van veerkracht, inzicht en moed nodig. Wat hierbij helpt, is dat het leven een soort blauwdruk heeft.
Deze blauwdruk is een aaneenschakeling van scenario’s. Het is een proces dat steeds weer in dezelfde structuur te herkennen is. Het gaat over zaken die steeds in dezelfde hoedanigheid binnen de aspecten van leven, leren en werken terugkomen.
Zo is er ook een patroon binnen het intrapersoonlijke proces. De uitkomst is een product van een mentaal en fysiek proces in ons lichaam, maar het is niet tastbaar. Hoewel het wel aanwezig is en invloed heeft. Voorbeeld hiervan is dat erbij een gevoel bepaalde gedachten ontstaan, waaruit emoties volgen, die weer leiden tot een bepaald gedrag.

Gewenst Gedrag

Zo geldt voor ‘gewenst gedrag’ dus ook een vaste structuur. Bij gewenst gedrag is het van belang dat iemand ook de capaciteit heeft om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Wat dus gaat over het hebben van de juiste kerncompetenties en vaardigheden. Maar ook of iemand de mogelijkheid heeft om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Want iemand kan wel willen, maar als er niet de juiste middelen zijn, wordt het moeilijk. En uiteindelijk is gewenst gedrag altijd afhankelijk van iemands intrinsieke motivatie. De reden waarom iemand gedreven en gemotiveerd is om een positieve bijdrage te leveren aan een groter geheel. Motivatie is ook zo’n niet tastbaar product, maar het effect ervan is wel degelijk waarneembaar.

Wat betekent dit voor jou?

Investeer in jezelf door jouw Persoonlijke Grondhouding & Basis Principes te ontdekken. Door deze te herkennen en benoemen, krijg je inzichten die je voor de rest van je leven zal inzetten. Je benut hiermee super waardevolle tools, die geheel voor jouw inzetbaar zijn en zorgen dat je focus krijgt. Je wordt je meest waardevolle asset. Dit is de kern van wie je bent.

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?