Skip to main content

Waardering

Waardering is voor iedereen belangrijk. Afhankelijk van de context en de verantwoordelijkheid is er onderscheid, maar dat iedere bijdrage die geleverd wordt ertoe doet, is een feit. Het feit dat iemand een inspanning levert en hiervoor vrije tijd opoffert, kan beschouwd worden als een bijdrage. Wat precies die bijdrage is, is mede afhankelijk van de verwachting die men erbij heeft en de waardering die er tegenover staat. Dit komt in de vorm van beloning in natura of in geld. Dit is een primaire voorwaarde bij het leveren van inspanningen, zowel thuis of bij vrienden, als op de werkvloer of bij de sport- of hobbyclub.

Motivatie tot positief bijdragen

Aansluitend ligt de werkelijke bereidheid om positief bij te dragen op intrinsiek vlak. De reden waarom iemand ervoor kiest om binnen een bepaalde setting en vanaf een bepaalde positie een inspanning te leveren. Dit vraagt namelijk persoonlijk inzicht van kerncompetenties en kwaliteiten. Iemand maakt op basis van deze aspecten en vanuit een bepaalde overtuiging de keuze om iets te doen. Vanuit deze benadering en gedachten kan je vervolgens toetsen of de beloning die daar tegenover staat voldoet. Maar het is dus de persoonlijke motivatie die zorgt dat iemand bereid is om een inspanning te leveren. Niet zo zeer omdat iemand anders vindt of wilt dat er inspanning geleverd moet worden.

Extrinsieke waardering is belangrijk

Als het klopt kies je ervoor om ergens aan bij te dragen vanuit de overtuiging dat je iets goed kunt en dat je het leuk vindt om te doen. Dit gaat over het kunnen inzetten van je persoonlijke talenten. Deze twee motivators zijn belangrijk om met een goed gevoel voor langere tijd ergens continu een inspanning op te leveren. Anders wordt het geen succes, laatst staan dat het een positieve bijdrage is. Let wel, dit gaat niet per se over passie, daar is iets meer voor nodig. Maar in de basis is dit wat nodig is om ergens doorlopend, voor zo lang als dat nodig is een inspanning op te willen leveren. De drive om dit te doen, is omdat er een beloning tegenover staat. Een extrinsieke beloning in de vorm van waardering. Deze waardering komt in de vorm van geld en een omgeving waar je inspanningen een bijdragen leveren aan een groter geheel. Dit besef is essentieel om gemotiveerd bij te dragen.

Waardering wordt onderschat

De valkuil hierbij is, dat doordat er tegenover een extrinsieke beloning de naar verwachting geleverde inspanning is wat het is. Je wordt ervoor betaald, dus mag er wat verwacht worden. In deze context wordt het feit geheel te niet gedaan dat iemand er bewust voor heeft gekozen om zijn of haar tijd hieraan te besteden en in deze functie en omgeving een bijdrage te willen leveren. Iemand en de door hem of haar geleverde bijdrage als vanzelfsprekend nemen is funest. Het werkt demotiverend, verlammend en zorgt voor een negatieve houding. Wanneer mensen klagen, geen productie meer leveren of geen proactieve houding hebben, zou je als leidinggevende of organisatie wellicht eens moeten nagaan waar dit aan ligt.

Besef van waardering is schaars

In heel mijn werkende leven heb ik in de afgelopen 22 jaar slechts 2 keer een oprecht waarderende leidinggevende meegemaakt. Waardering voor medewerkers als mens en in de geleverde inspanningen en bijdragen. Hoewel dit juist de positie is waar dit besef verwacht mag worden, waren er slechts twee die bewust waardering hebben getoond, gewoon oprecht, openbaar en betrokken. Dit toont aan hoe schaars het bewustzijn en besef is van het effect van houding en gedrag binnen het zakelijkspeelveld. Dit gaat vooral over de angst om je kwetsbaar te durven opstellen in een positie met formele autoriteit binnen een bepaalde cultuur en hiërarchie.

Als je je nu aangesproken voelt, zet dit dan om in een positieve overtuiging in plaats van kritiek. Maak er nu gelijk gebruik van en grijp direct het moment aan om ervan te leren en verandering aan te brengen.

Intrinsieke motivatie

Dit gezegd hebbende toont het des te meer aan hoe belangrijk het is om te weten waar je van bent en wat jou intrinsiek motiveert. Wat vind jij nou echt belangrijk en waar word je blij van? Dit is namelijk het persoonlijk fundament van jouw motivatie, van je ‘spark’. Zoals ik net aangaf is er meer nodig voor passie dan alleen drijfveren en talent. Passie ontstaat als je naast het inzetten van je talent ook een sociale bijdrage kunt leveren en je je kunt ontwikkelen. Dus dat je door middel van het uitoefenen van hetgeen waar je goed in bent ook een bijdragen kunt leveren aan een groter geheel.

Groeikans is ook waardering

En daarvoor gewaardeerd worden binnen een groep van gelijkgestemden met een leercurve hoort daar ook bij. Er is spraken van een bepaalde mate van groei in wat je doet. Bijvoorbeeld van junior naar seniorniveau of leerling naar leermeester. Iets waar nu weinig oog voor is of in gefaciliteerd wordt binnen het zakelijk speelveld. Het stimuleren van groei of daar mogelijkheden toe bieden, wordt nog vaak gezien als iemand klaarstomen voor een andere werkgever. Hoewel het juist ten goede komt van de persoonlijke drive, welzijn en ambitie. Het is dus zeker van belang om hier ook zelfstandig richting in te kunnen bepalen en vorm aan te geven. Als je weet wat je stip op de horizon is, kan je zelf bepalen wat het je waard is en waarom. En dit geheel vanuit zelfregie.

Oprechte Waardering komt zonder dat je erom hoeft te vragen, ook als het in de vorm van kritiek komt.

Lees ook de column over ethiek – Moreel Kompas
Lees ook de column over persoonlijke veiligheid – Veilige Haven

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?