Skip to main content

Authenticiteit

Authenticiteit is essentieel om een volwaardig leven te leven. Het is voor velen misschien iets waar ze een heel leven over doen om te weten dat dit voor hen precies betekent. Het lijkt soms misschien ook wel makkelijker om je steeds te schikken naar de wensen van een ander. Of om je aan te passen aan de gewoontes en regels van de groep. Maar dit geeft geen voldoening of genoegdoening vanuit jouw persoonlijke waarde.
Authenticiteit is meer dan iemand die alleen een eigen mening heeft. Het is ook veel handiger praten als iemand geen weerwoord heeft en gewoon jouw waarheid aanneemt. Maar hiermee wordt er geen invulling gegeven aan oprechte betrokkenheid. Of aan de bereidheid om iets voor elkaar te willen betekenen vanuit wederzijds begrip. Je bent alleen maar bezig met hoe het een of ander overkomt bij anderen. En wat die daarvan vinden. En of je wel past binnen het algemeen geaccepteerd beeld.

Een volwaardig leven leiden

Een volwaardig leven leven gaat over de mate waarin je in staat bent om het leven te leiden wat past bij jouw persoonlijke wensen, normen en waarden. Je geeft invulling aan de behoeftes die voor jou van belang zijn. Deze manier van leven, maakt volwaardig omdat iedereen een eigen referentiekader heeft. Een primair onderdeel van het referentiekader is de persoonlijk “neurologische imprint”. Wat gaat over jouw persoonlijke voorkeuren vanuit niet voorgeschreven of aangeleerde en extrinsieke bronnen. Een onmiskenbaar intrinsieke bron is afkomst. Letterlijk jouw DNA. Dit is de kern van wie je bent. Er is niets zo waardevol als dit te herkennen, erkennen en benoemen. Dit maakt authentiek. Je bent uniek.

Persoonlijke vervulling

Alles wat we doen is een vorm van communicatie en komt voort vanuit sociale verbinding. Dit omdat we niet alleen als mens samenleven in een maatschappij die wordt gevormd vanuit leven, leren en werken. Maar ook omdat het voor het menszijn belangrijk is om ergens onderdeel van te kunnen zijn en een bepaalde rol te kunnen vervullen binnen de samenleving. De rollen die je vervult geven dimensie en ruimte aan je identiteit en hoe je jezelf wilt profileren. Wat het feit dat we allemaal anders zijn en blijven bekrachtigt. Ja, logisch! Zou je denken, maar zo logisch is dat dus niet. Niet als je kijkt naar houding en gedrag. Het makkelijkste zou zijn als iedereen gewoon een beetje voldoet aan de maatschappelijke geaccepteerde normen. En vooral geen kritiek heeft of je het lastig maakt. Dit zou het leven een stuk makkelijker maken, anders dan wanneer je anderen steeds moet overtuigen. Of aan de bak moet met je moreel kompas. Authenticiteit gaat dus niet over hoe andere zich gedragen of hoe ze jouw zien, maar hoe jij je voordoet en gedraagt en hoe je daarbij instaat bent om trouw aan jezelf te blijven en je eigen grenzen weet te hanteren. Maar ook hoe betrouwbaar en consistent je bent.

Authenticiteit erkennen

Het gaat over erkenning en begrip voor elkaars verschil en elkaar hierbij in waarde laten. Het gaat over inzien dat jouw waarheid niet dé waarheid is. En over her- en erkennen van cultuurverschil en overtuigingen. En dit allemaal zonder dat je je gelijk hoeft te halen of een ander wilt overtuigen van hoe het volgens jou is. Eigenheid is een geboorterecht, maar het gaat erom hoe je hiermee omgaat en wat je er mee doet. Met name in sociale verbinding. Authenticiteit is ook begrijpen dat je niet overal begrepen wordt. Wat betekent dat je accepteert dat niet jouw regels als individu gelden voor het grote geheel. En dat het feit dat je onderdeel bent van het grotere geheel niets afdoet aan jouw authenticiteit of persoonlijkheid.

Pure Vrijheid

Als je weet waarvan je bent, ben je in staat om zelfstandig keuzes te maken. Je kunt je keuzes namelijk afstemmen op waar je goed in bent en waar jij het beste zult floreren. Binnen een omgeving die past bij jouw ambities. Je bent instaat om je te omgeven met gelijkgestemden en jouw ideale omgeving. Zo weet je ook waar je niet van bent. Hierdoor kan je focussen en leer je veerkrachtig om te gaan met wat erop je pad komt. Je bent niet snel afgeleid of laat je meeslepen in de wensen of grillen van anderen. Hierdoor is wat je doet te allen tijde intrinsiek gemotiveerd. Vanuit wie jij bent.

Lees ook de column Door het kijkglas – Life Coach Eindhoven – Referentiekader
Lees ook de column Let’s Agree To Disagree – Life Coach Eindhoven – Tolerantie

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?