Skip to main content

Integriteit ~

Gevolgen van ontwikkeling en verandering zijn aanzien, status, macht, rijkdom en liefde. Al deze sociaal gebonden aspecten hebben direct invloed op ons. Gekoppeld aan onder andere het persoonlijk referentiekader heeft dit een sterk neurolinguïstiek effect op ons als mens. Het openbaart zich vaak in de vorm van arrogantie, hebzucht of jaloezie. En hiermee een dikke vette trigger voor het Duiveltje op je schouder. Begrijp me niet verkeerd, dit gaat niet zo zeer over goed of fout! Het is een onbewust proces, waar je vanuit sociale verbinding een weg in moet vinden.
Maar je raadt het al. Het vertroebelt de blik, het vermindert het inlevingsvermogen en is direct een aanslag op iedere vorm van integriteit. Kort gezegd, ligt het dus voornamelijk op intrapersoonlijk vlak dat zorgt dat je niet meer in connectie bent met je intuïtie. En uit balans raakt.

Grijs gebied

Integriteit is de persoonlijke karaktereigenschap die bepaalt in welke mate dat iemand eerlijk en oprecht en niet beïnvloedbaar is. Als je beschikt over intrinsieke betrouwbaarheid, zeg je wat je doet en doe je wat je zegt. Er is geen sprake van een verborgen agenda of geveinsde emoties. En nu klinkt dit heel vanzelfsprekend, maar vergis je niet. De grens tussen integer zijn of niet is flinterdun. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat dit meespeelt of dat er misschien een grens wordt overschreden. Op het moment dat jij bijvoorbeeld bedenkt dat een bepaalde handeling het beste is voor iedereen, kan een ander daar heel anders over denken. En dan heb je al een discussie te pakken, als het daarover zou gaan. Een leugentje om eigen bestwil, iemand beschermen of een hand boven het hoofd houden zonder medeweten, creëert feitelijk al een oneerlijke situatie.

Intrapersoonlijke integriteit

Het gaat dus om een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en dit consistent doorvoeren. Maar niet alleen naar andere toe of in bepaalde situaties, waar jij misschien zelfs ook niet altijd invloed op hebt. Het vraagt om zelfkennis en inzicht om er je van bewust te zijn en ernaar te kunnen handelen. Er is altijd wel een reden of een legitiem excuus te verzinnen waarom je niet helemaal eerlijk hoeft te zijn. En laten we vooropstellen, dat dit primair gaat over niet eerlijk zijn tegen jezelf. Het begint bij jezelf en dat er vervolgens een oneerlijke situatie ontstaat is een direct uitvloeisel daarvan.

Je hebt altijd een keuze!

Juist omdat er zoveel is waar je geen wezenlijke invloed op hebt, is het nodig om te kijken en te acteren op hetgeen waar je wel invloed op hebt. Zoals je eigen gedachten en emoties. Dit gaat niet alleen over verdriet of blijdschap! Het gaat juist over de vernuftige zaken als overtuigingen gebaseerd op aannames. Denk bijvoorbeeld aan dat je voor een ander bedenkt wat de beste optie is, omdat jij dit zo vindt. Of dat je heel graag iets wilt en toegeeft aan je grillen, zonder de gevolgen ervan te overzien. Of juist wel, maar toch tegen jezelf blijft zeggen dat je het niet wist dat dit zou gebeuren. Besef dat als er eenmaal een niet oprechte situatie ontstaat, deze ook instant gehouden moet worden op basis van niet bestaande redenen.

Don’t be a cruel fool

  • Laat jezelf niet in de steek als het moeilijk wordt of als je het spoor effe bijster bent. Het overkomt de beste. Dus neem jezelf niet van alles kwalijk als dingen anders lopen dat je had gewild, maar ben bereid om voor je mening en je standpunt uit te komen zonder hier een ander bij af te vallen of te benadelen.
  • Doe jezelf geen valse beloftes. Dit voorkomt teleurstelling. Als je ambities hebt, zorg dan dat ze haalbaar zijn en passen bij de fase waarin je zit. Zorg dat je ze nastreeft, omdat jij dat wilt en daar gelukkig van wordt. Dan is het hanteren van een eigen tempo of niveau ook geen issue!
  • Besef wat de consequenties zijn van je eigen acties. Je hebt je eigen waarheid, maar bent altijd een onderdeel van een groter geheel. Denk na over de meerwaarde van je doelen en hoe dit kan uitwerken binnen een bepaalde context.
  • Veins geen betrokkenheid of interesse. Er is niets zo vervelend als iemand je een vraag stelt, maar vervolgens geen interesse heeft in het antwoord. Dat is niet alleen asociaal, maar zeker ook niet integer. Als je ruimte wilt om je verhaal te doen, zeg dat dan gewoon.
  • Mensen zijn geen speelgoed, speel dan ook niet met de gevoelens of goede intenties van een ander.
  • Wees je eigen Held!

Lees ook column Life Coach Eindhoven: We are all mad here – Emphatie
Lees ook column Life Coach Eindhoven: Let’s agree to disagree – Tolerantie

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?