Skip to main content

Verandering is iets van je kiest

Zodra er iets verandert in ons leven raken we uit balans. Dit komt door het effect van de verandering en wat dat sociaal-emotioneel teweeg brengt.

Iedere fase gaat feitelijk over ontplooiing (verbeteren) of ontwikkeling (veranderen). Dit gaat niet alleen over het fysieke, dus het ouder worden. Maar des temeer over de sociaal-psychologische veranderingen die daarmee gepaard gaan. En dit zorgt doorgaans voor onzekerheid, ongemak, afkeer en twijfel.

Opeens snap je het allemaal niet meer zo goed. Want door alle fases die we doorlopen en de invloed hierop van zowel fysieke aard als invloed van zaken buitenaf kan je van je fundament vervreemden.

Een verandering op houding en gedrag heeft hierdoor ook altijd een wezenlijk rimpeleffect op persoonlijke veiligheid. Dit gaat zowel over de veranderende context, als de mensen – groep of individuen – die daarbij horen. Denk aan liefdesrelaties, vriendschappen, zakelijke relaties, familie, buren of de sportclub.

Als je weet wat je persoonlijk fundament is, kan je in de choas van verandering eigenregie behouden. Door zelfinzicht kan je namelijk zowel de verandering als het effect ervan ook toetsen. Je blijft instaat om zelfstandig keuzes te maken en laat je niet zomaar beïnvloeden door dingen van buitenaf. Regie noem je dat.

Maartje Vermeer

Author Maartje Vermeer

More posts by Maartje Vermeer

Leave a Reply

Open chat
Hulp nodig van Maartje?
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?